3 kernvakken

Het gaat om deze vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs:


Engels 

wiskunde/rekenen

Nederlands 


Deze vakken worden door de overheid (OCW) gezien als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.


Wat wil OCW bereiken met deze kernvakken? 

Kort gezegd: de leerprestaties verbeteren.

Daarom krijgen deze kernvakken een belangrijke positie, nu ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze krijgen meer aandacht, meer geld en zo nodig meer leertijd

Status van de kernvakken in de onderbouw

OCW heeft in juni 2013 een wetsvoorstel gepubliceerd. In deze wet wordt de status van Engels en de andere kernvakken beschreven. Dit voorstel is in het najaar van 2013 in de Tweede Kamer besproken. Naar aanleiding van reacties wordt dit eerste voorstel 'aangehouden'. In een brief aan de Tweede Kamer komt de staatssecretaris tegemoet aan een aantal opmerkingen en bezwaren van de Kamer. 

Voor deze kernvakkenvakken zijn, ook op verzoek van OCW, tussendoelen geformuleerd. Deze tussendoelen zijn de basis voor de diagnostische tussentijdse toets en spelen ook een belangrijke rol in het leerlingvolgsysteem.    

De diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) worden eerst als pilot uitgevoerd. Zie www.pilotdtt.nl. Het College voor Examens heet nu het College voor Toetsing en Examens, ook omdat het verantwoordelijk is voor de tussentijdse toetsen. 

De Inspectie zal als nieuwe taak toezicht houden op het leerlingvolgsysteem (LVS) van de school. 

Wanneer is het Leerlingvolgsysteem verplicht?
Dat is nog niet bekend.  De officiele verplichting is opgenomen in het aangehouden wetsvoorstel van najaar 2013.

Veel scholen gebruiken in de onderbouw al een leerstofonafhankelijk LVS.  Bekende aanbieders van een LVS in de zin van de wet zijn onder meer Diataal, Cito-volg en TOA-ICE

Wanneer begint de DTT?

Voor de meest recente informatie hierover: www.pilotdtt.nl

Wanneer moet de DTT plaatsvinden? 

Volgens het wetsvoorstel: in de maand februari van 2 vmbo en 3 havo/vwo. Alle leerlingen van alle VO scholen kunnen deelnemen.

Wie maakt deze toetsen en kijkt ze na? 

CITO heeft deze opdracht gekregen

2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com