Wat zijn de kernvakken?  

Het gaat om deze vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs:


Engels 

wiskunde/rekenen

Nederlands 


Deze vakken worden door de overheid (OCW) gezien als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.


Wat wil OCW bereiken met deze kernvakken? 

Kort gezegd: de leerprestaties verbeteren.

Daarom krijgen deze kernvakken een belangrijke positie, nu ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze krijgen meer aandacht, meer geld en zo nodig meer leertijd.


Status van de kernvakken in de onderbouw

OCW heeft in juni 2013 een wetsvoorstel gepubliceerd. In deze wet wordt de status van Engels en de andere kernvakken beschreven.

Voor deze vakken zijn, ook op verzoek van OCW, tussendoelen geformuleerd. Deze tussendoelen zijn de basis voor de diagnostische tussentijdse toets en spelen ook een belangrijke rol in het verplichte leerlingvolgsysteem.    

De diagnostische tussentijdse toetsen (DTT) worden volgens het wetsvoorstel vanaf 2015-16 op alle scholen afgenomen. Het College voor Examens heet dan het College voor Toetsing en Examens, omdat het verantwoordelijk is voor de tussentijdse toetsen. 

De Inspectie zal als nieuwe taak toezicht houden op het leerlingvolgsysteem van de school. 

Wanneer begint het Leerlingvolgsysteem?

Vanaf 2014/15 (zie wetsvoorstel)


Wanneer begint de DTT?

Vanaf 2015/2016

Volgens het wetsvoorstel worden de kernvakken vanaf 2015-16 getoetst door middel van verplichte, landelijke diagnostische toetsen. Op die manier krijgen leraren inzicht in de achterstanden van leerlingen en kunnen zij deze gericht wegwerken.


Wanneer moet de DTT plaatsvinden? 

Volgens het wetsvoorstel: aan het einde van 2 vmbo en 3 havo/vwo. Alle leerlingen van alle VO scholen moeten deelnemen.

Wie maakt deze toetsen en kijkt ze na? 

CITO heeft deze opdracht gekregen.


2013                                                                                                                                                    jonomul@me.com