Sites en publicaties

 

1.  www.erk.nl

Niemand kan om deze basissite heen. Bijna alles dat de moeite waard is met betrekking tot het ERK is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

2. www.pilotdtt.nl 

Op deze website staat alle informatie over de DTT in het algemeen.

3. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en courante site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

4.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

5. www.cvte.nl

Het College voor Toetsen en Examens (cvte) voert de re regie over de DTT en beheert de DTT website:  www.pilotdtt.nl 

6. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen.

Nu Engels nu ook een kernvak is zou het goed zijn om de naam van deze site aan te passen:

  steunpunt taal, engels en rekenen


7.  www.accessibility.nl   en   readability.com

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze sites kan je elke tekst laten beoordelen op leesbaarheid. Accessibilty is er voor Nederlands, readability voor Engels.  


8. Cotan (Commissie Testaangelegenheden Nederland


9.  Engels in een historisch perspectief

Overzicht van het schoolvak Engels tot ongeveer 1920.


10. Regeling Prestatiebox

Deze regeling is verlengd tot en met 2017. relevante publicaties

Follow the Money

Wat heeft de sectie Engels nodig om de nieuwe rol als kernvak in de onderbouw goed te vervullen? Hoe verbeter je de prestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? Wat krijgt de sectie uit de Regeling Prestatiebox vo? Dit verslag is een samenvatting van antwoorden van collega’s op deze vragen.   


Tussenverslag van CITO, Diagnostische Tussentijdse toets in ontwikkeling

 Dit is het tussenverslag waarop de eerste fase van de toetsontwikkeling is gebaseerd, en geeft de stand van zaken weer van eind 2012. In juli 2013 is het voor het eerst vrijgegeven voor publicatie.

Gemeenschappelijke ERK voor Moderne Vreemde Talen

Op zoek naar de bron van het ERK? Dit is het ERK basisdocument. 


Taalprofielen

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden van kernvak Engels, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs Ellie Liemberg en Dick Meijer hebben hiermee een topprestatie geleverd.


Het ERK in het voortgezet onderwijs RUU, RUL en SLO)

Toetsen en beoordelen met het ERK, (Cito en SLO)

Regeling Prestatiebox vo   

8  Wetsvoorstel mbt kernvakken (OCW)

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

10 Oberon: Gebruik leerlingvolgsystemen vo

11 A Core Inventory for General English, British Council

12 Speakerbox en  (new and highly recommended) Writing Box , nu ook als word documenten (zie hieronder)

 


  

Andere publicaties


2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com