Geld


Ook voor Engels is veel geld beschikbaar

Gelukkig is er-  ook voor Engels -  geld  om het vakniveau te verbeteren. Elke school krijgt flink wat middelen via de regeling

Prestatiebox VO


In 2015 gaat het om €185 per leerling. Voor de periode 2015 tot en met 2017 wordt jaarlijks, een bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat om een bedrag van € 176 miljoen in 2015, € 203 miljoen in 2016 en € 274 miljoen in 2017. De beschikbare middelen uit de prestatiebox worden jaarlijks uiterlijk in de maand maart aan alle scholen verstrekt op basis van een bedrag per leerling. Het bedrag per leerling wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum wordt het aantal leerlinge genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar ingeschreven staat bij de school.

Deze regeling geldt nu tot en met 2017. Elk jaar in de maand maart wordt het geld op de rekening van de school gestort. Zorg ervoor dat  dit geld ook voor Engels wordt gebruikt. Op veel scholen is er grote behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe frisse Engelse titels voor zowel klassikaal als individueel gebruik. Of aan ERK scholing, nieuwe leermiddelen, tijd om als sectie Engels te overleggen, toetsmateriaal, het ontwikkelen van taalbeleid voor Engels en andere vakken, het bezoeken van conferenties. Allemaal goede doelen voor het geld van Prestatiebox.  

Ook heel verstandig om navraag te doen bij de schoolleiding naar het beleid ten aanzien van de besteding van dit geld.

Waar heb je geld en tijd voor nodig?

Onderzoek (2014)  maakt duidelijk dat  veel docenten (meer dan de helft) aangeven  geld en tijd te willen investeren in:  

·      overlegtijd voor de sectie

·      scholing van de sectie

·      versterking van het leesonderwijs (onderbouw en bovenbouw)

·      het aanschaffen van nieuwe leesboeken

·      het invoeren en leren gebruiken van een leerlingvolgsysteem voor Engels

·      kennismaking met de nieuwe tussendoelen voor de onderbouw

30-50% wil geld en tijd voor

·      meer lesuren

·      digitale toetsing

·      examentraining

15-30% wil geld en tijd voor

·      EIBO, betere aansluiting op Engels in het basisonderwijs

·      steunlessen  voor Engels.

 


2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com