Nascholing

Studiedagen Engels 2019

In 2019 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen voor docenten Engels. Zie ook

 www.erknu.nl 


Basisdag Engels en het vernieuwde  ERK  

Een praktische en actuele kennismaking met het vernieuwde ERK  


     18 juni 2019, VU Amsterdam


Cursisten over de eerste studiedag in december: 

‘bijzonder actueel’   'duidelijk en concreet’    'hier kunnen we wat mee’    'prima cursusmateriaal'


Presentatie van nieuwe ERK ontwikkelingen

 • duidelijke beschrijvingen voor het A1 niveau en het hoogste C2 niveau
 • de stand van zaken mbt curriculum.nu en Engels/ERK
 • het geheel nieuwe pre-A1 instapniveau
 • digitale toetsing
 • nieuwe ERK niveaus voor ondermeer: online interaction, creative writing, mediation, watching tv and film 

2) Aandacht voor het ERK in de huidige schoolpraktijk

 • basiskennis ERK
 • officiële kennis status van het ERK
 • ERK examens
 • ERK beoordeling en toetsing
 • onderlinge afstemming talen
 • direct te gebruiken, activerende taaltaken
 • ERK certificering
 • concrete ERK opdrachten
 • leerlijnen onderbouw/ bovenbouw en vervolgonderwijs 

Deze dag wordt ook op scholen gegeven.. Vragen? Mail Jan Mulder.


ERK in de praktijk:  Film en TV series

     9 april 2019, VU Amsterdam

Het vernieuwde ERK geeft veel aanknopingspunten voor het gebruik van films en series in de les.

De film Robin HoodStranger Things als lesmethode? om woordenschat te leren? 

Films en TV series bieden tegenwoordig ongekend veel mogelijkheden voor de docent Engels in de bovenbouw van havo en vwo.

Allerlei voorbeelden, praktische werkvormen en technieken komen aan de orde.

Centraal staat de vele mogelijkheden van film, tv series en verhalende video in de Engelse les op ERK niveaus B1 en B2

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.


ERK in de praktijk: Writing English 

     13 juni 2019, VU Amsterdam

Hands-on studiedag voor docenten Engels havo/vwo in de tweede fase. Niveaus B1 en B2.

Op deze dag staat schrijfvaardigheid Engels in de bovenbouw van  havo en vwo centraal.  Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor writing op B1 en B2. 

Zijn uw huidige SE schrijfopdrachten en het bijbehorende beoordelingsmodel goed afgestemd op het ERK? Is het ERK leidraad voor de doorlopende leerlijn vanaf ERK niveau A2+? 

Op deze zeer praktische en activerende studiedag staan deze zaken centraal.

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.


ERK in de praktijk: Speaking English 

     5 november 2019,  inschrijven vanaf maart 2019

Een praktische studiedag voor docenten Engels. Spreken en gesprekken voeren in de bovenbouw staat centraal, met veel voorbeelden van activerende taaltaken, praktische opdrachten en zowel formatieve als summatieve toetsing/beoordeling.

Hoe kan je alvast inspelen op landelijke normen voor het schoolexamen spreken?

Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor A2+ (4 vmbo),  B1 (havo) en B2 (vwo).

Doelgroep: docenten Engels 4 mavo en vanaf de 4e klas havo en vwo.

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder