Het ERK en kernvak Engels

De diagnostische tussentijdse toets is gebaseerd op vastgestelde tussendoelen en is voor Engels afgestemd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 


Bij de tussendoelen Engels  is een differentiatie aangebracht tussen 2 vmbo-bbl, 2 vmbo-kb/gl/tl, 3 havo en 3 vwo.  


vmbo-bb 2 = A1
vmbo-kgt 2 =A2
havo/vwo 3 = B1 
 
Voor de vaardigheid schrijven 2 vmbo-bbl wijkt het niveau af en bevindt zich tussen A0 en A1.                                               

2013                                                                                                                                                    jonomul@me.com