Engels kernvak

Belangrijke vragen

Wat betekent het voor Engels, een kernvak in de onderbouw te zijn? 

 Rekening houden met nieuwe ontwikkelingen:

1) het leerlingvolgsysteem in de onderbouw

2) 128 nieuwe tussendoelen voor Engels in de onderbouw

3) ontwikkelingen rond de DTT

  
Engels is samen met Nederlands en rekenen/wiskunde een kernvak in de onderbouw. Alle VO scholen moeten in de toekomst rekening houden met de nieuwe tussendoelen, de landelijke tussentijdse toetsen (DTT) en een leerlingvolgsysteem (LVS) voor deze kernvakken.  Voor Engels is dit allemaal grotendeels gebaseerd op het ERK. Daarmee wordt het ERK op detailniveau nog duidelijker een onderdeel van het vak Engels.  


Voor Engels in klas 1 en 2 vmbo en klas 1 t/m 3 havo/vwo spelen de tussendoelen en de daarop gebaseerde diagnostische ‘tussentijdse toetsen’ een belangrijke rol vanaf de eerste klas. De vaardigheden zijn nog nooit zo helder geformuleerd.  Het is belangrijk om vanaf de eerste klas een leerstofonafhankelijke leerlingvolgsysteem voor Engels te gebruiken.  Ook voor de overgang van onderbouw naar bovenbouw zijn deze zaken van belang.  Het is goed om niet te wachten tot 2015 om in actie te komen.

Hoe kan de school zich hier goed op voorbereiden? 

Wat je moet weten

- Dat 25% van de scholen dit jaar (2015-16) mee doet aan de DTT pilots. Ook al doe je niet mee kan Je je inschrijven voor de DTT nieuwsbrief.

- Dat er via de Regeling Prestatiebox VO ook voor het kernvak Engels extra geld is

- Dat er 128 nieuwe tussendoelen zijn, met de bijbehorende tekstkenmerken

- Alles over de diagnostische tussentijdsetoetsing 

- Alles over leerlingvolgsystemen 

- Relatie met het ERK 

 

En, als je dit allemaal weet, is het zaak om 


- via de site www.pilotdtt.nl de pilots in de gaten te houden

- een goede basiskennis van het ERK en de tussendoelen te hebben, alle collega's in onder- en bovenbouw

- als sectie scholing te volgen over deze zaken

- zorgvuldig een leerlingvolgsysteem  te kiezen (afstemmen met Nederlands en wiskunde/rekenen)

- het vakleerplan Engels te maken/aan te passen 

- duidelijke leerlijnen te hanteren voor de verschillende vaardigheden (zie www.leerplaninbeeld.slo.nl)

- af te stemmen met algemeen taalbeleid van de school, in ieder geval met kernvak Nederlands

- een actieplan op te stellen


Aanbevelingen


www.pilotdtt.nl regelmatig raadplegen.

 

Op schoolniveau de invoering van het LVS bespreken (schoolleiding, mentoraat en de 3 kernvakken).

Niet teveel tegelijk aanpakken! 

Eerst samen goed snappen en bespreken wat het allemaal betekent, dan pas kijken waar je je energie en tijd in wil stoppen.

Vervolgens een haalbaar plan maken voor wat het eerste aangepakt moet worden.

Niet te lang wachten met het invoeren van een leerlingvolgsysteem.


Tenslotte


Kernvak Engels kan een positieve uitdaging zijn om het vak nog beter te geven


Een groot gevaar van nog meer toetsing:

                        Teaching to the test 

Dat zou erg jammer zijn. Toetsing kunnen we goed gebruiken als didactisch hulpmiddel, maar het is niet de bedoeling dat de toetsen doel op zich worden.


Engels is al eerder kernvak in de bovenbouw van havo en vwo

In de bovenbouw van havo/vwo is Engels ook een kernvak en telt het vanaf 2012-13 al zwaar mee in de slaag-/zakregeling. 

Op het VMBO tellen alleen Nederlands en rekenen mee voor deze regeling.2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com