ERK en ENGELS 2019+

Het ERK is op allerlei fronten in ontwikkeling. Op de nieuwe site www.erk.nu.nl kan je daar alles over vinden.

Het schoolvak Engels in de jaren 20. Wat gaat er spelen?


Aanbieders lesmateriaal Engels (in Nederland)

Kern Engels,   Boom vo

Wired,  Blink

Stepping Stones, 7th edition, Noordhoff

Of Course/All Right,    Malmberg

New Interface, 4e editie gepland voor 2020-21,   Thiememeulenhoff

Leesboeken,  Practicum Educatief

Lezen voor iedereen,   Eenvoudig communiceren

Engelse Boeken A0,5 tot A2/B1, The CIBookshop

Mis je iets van een Nederlands uitgever? Laat het wetenmind map ERK jaren 20


1) Nationaal 

Voor curriculum.nu is het ERK een belangrijke uitgangspunt en middel voor doorlopende leerlijnen en samenhang. 

curriculum.nu  betekent vernieuwde, misschien wel nieuwe kerndoelen en eindtermen, ook voor de moderne vreemde talen. Vast staat dat het ERK daarbij een centrale rol zal spelen.


2) Internationaal

Het basisboek van het Europees Referentiekader zelf is ook helemaal gemoderniseerd. Het sluit zo beter aan bij de moderne samenleving.

Een recente en belangrijke publicatie voor alle taaldocenten:

ERK Companion Volume, 2018

Het Europees Referentiekader is bovendien nu helemaal gemoderniseerd. 

Nieuw en belangrijk voor alle taaldocenten:

ERK Companion Volume, 2018

In dit boek (235 pp) staan alle vernieuwingen en aanpassingen.   De Companion Volume bevat naast nieuwe inhouden ook  de tekst van het oude ERK basisboek* uit 2001.  

Het oude basisdocument is in 2006 in een Nederlanse vertaling van de Taalunie verschenen:  Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.  De nieuwe Companion Volume is (nog) niet in het Nederlands vertaald.


The CEFR online


WAT IS HIER NIEUW AAN?    


A) Nieuwe ERK schalen zoals, onder meer…

  B) Een geheel nieuw niveau:    ‘PRE A1’

 Pre-A1 represents a ‘milestone’ half way towards Level A1, a band of proficiency at which the learner has not yet acquired a generative capacity, but relies upon a repertoire of words and formulaic expressions. 

 C) Meer beschrijvingen voor A1 en 


 D) Descriptors ages 11-15


 E) Descriptors ages 11-15 


 F) Meer beschrijvingen voor A1 en C2     

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder