Actueel

Studiedagen Engels 2018-19

In 2018-19 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen/in-company trainingen voor docenten Engels. 

Engels en het vernieuwde  ERK  

Het Europees Referentiekader is nu helemaal gemoderniseerd.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van het ERK? Wil je weten hoe goed je school bezig is met het ERK?  Op deze studiedag voor docenten Engels worden  de recente ERK vernieuwingen gepresenteerd en besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor het ERK in de dagelijkse schoolpraktijk.    Deze dag wordt voor het eerst in november 2018 gegeven.

27 november 2018, Amsterdam

Ook in het voorjaar 2019 wordt deze dag aangeboden.


Meer studiedagen in 2019

Teaching English and 21st century skills

2019

Movies and tv series

2019

Academic writing. Preparing students for the next level

2019

Engels en het LVS

2019

Wil je op de hoogte willen blijven van ons aanbod? Stuur dan een email en geef aan waar je belangstelling naar uit gaat. Suggesties voor onderwerpen zijn welkom!

jonomul@me.com

Jan Mulder, Vrije Universiteit Amsterdam


Voor docenten die CKV geven in het Engels:

CKV Engels - TTO 

Datum: 12 juni 2018Nieuwe documenten/Nieuws 

De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

 Gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen

april 2018 

Oproep van Cambridge Assessment om deel te nemen aan een: digitale ERK-schrijftoets vmbo

18 januari 2018

Net binnen van de SLO: een oproep aan docenten Engels met een vmbo examenklas. Wil je meedoen, nu snel handelen. Lijkt me zeer de moeite waard!

Mvg Jan Mulder

Geachte docent,

Cambridge Assessment English zoekt scholen voor vmbo die een nieuwe digitale ERK-schrijftoets voor Engels willen uitproberen. Zoals u weet is Cambridge Assessment English wereldwijd erkend als één van 's werelds meest toonaangevende exameninstituten voor Engels als vreemde taal. Dit instituut ontwikkelt en gebruikt erkende ERK-examens waarvan de focus op de communicatieve vaardigheden ligt.

De toets moet in de examenklas worden afgenomen en vindt online plaats. De testduur is circa 40 minuten. Het moment van afname kunt u zelf bepalen, maar de afname moet in ieder geval vóór 20 februari a.s. hebben plaatsgevonden. Uiteraard wordt u over de uitslag geïnformeerd.

Deelname aan deze pretest is gratis en biedt u een unieke kans om inzicht te krijgen in hoe uw vmbo-examenkandidaten wat schrijven betreft presteren in termen van het ERK.

Geïnteresseerd? U kunt logins aanvragen door contact op te nemen metCambridgeEnglishAssessmentMLTAdmin@Cambridgeassessment.org.uk. U moet dan het aantal studenten vermelden dat u wilt testen en mogelijke datums. Voor meer: zie info van Cambridge hieronder.

·         The test is a computer adaptive Writing test. The test reports at CEFR levels from ‘Below A1’ to ‘C1 or above’. The test will take about 40 minutes.

·         It is easy to set up; Cambridge will generate some logins, pass them on to you or to the school and you can run the test with your students whenever you like. But the test must take place by 20 February at the latest. 

·         In return, you will receive a report at the end of the testing (cohort, group level reporting)

·         The test will run live over the internet. Apart from a decent internet connection, hardware requirements are fairly minimal. Most PCs and laptops will be adequate. Headphones are required for the Listening section. Tablets are not currently supported.

  • The test must be run on school premises and must be invigilated (e.g. by a teacher).

 Met vriendelijke groet,

Mireille Kremer

Managementassistent
Tweede fase


SLO
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Postbus 2041, 7500 CA Enschede

Gespreksvaardigheid. Hoe goed scoren onze leerlingen?

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels. Nice Christmas reading! 

CEFR Update

Even more Christmas reading. Ook net verschenen. Dit document van maar liefst 230 pagina’s complementeert het ERK basisdocument

De samenstellers vatten de inhoud samen: ...enriching the description at A1, and at the C levels, particularly C2

De nieuwe descriptors voor een ‘pre-A1’ niveau  (halverwege A1) maken het mogelijk om het ERK in te zetten op een lager niveau. Een voorbeeld voor luistervaardigheid:

 Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if necessary.

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context.

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Leerdoelenkaart Engels

SLO Leerdoelenkaart Engels. publicatie najaar 2015, streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden.

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.

Prestatiebox

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen jaarlijks geld om te prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2018 is het bedrag €295 euro per leeling.

ERK Taalprofielen 2015

Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.

Lezen en luisteren. Hoe goed scoren onze leerlingen?

 OCW heeft het CITO een internationaal ijkingsonderzoek laten doen voor de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo, de havo en het vwo. Dit rapport is het verslag van het onderzoek en de presentie van de resultaten:

Schrijven. Hoe goed scoren onze leerlingen?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau.


2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com