Actueel

www.erknu.nl 

Een nieuwe ERK site voor het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alles dat voor het ERK nu relevant is. 

Nationaal Congres Engels, 2019


Nieuw en belangrijk voor alle taaldocenten:

ERK Companion Volume, 2018

In dit boek (235 pp) staan alle vernieuwingen en aanpassingen.   Dit Companion Volume bevat naast nieuwe inhouden ook  de tekst van het oude ERK basisboek* uit 2001.  

Het oude basisdocument is in 2006 in een Nederlanse vertaling van de Taalunie verschenen:  Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.  Het nieuwe Companion Volume is (nog) niet in het Nederlands vertaald.

NIEUW in het ERK Companion Volume, 2018

A) ERK schalen, zoals…

 B) Een geheel nieuw niveau:    ‘PRE-A1’

44 descriptoren voor Pre-A1

Pre-A1 represents a ‘milestone’ half way towards Level A1, a band of proficiency at which the learner has not yet acquired a generative capacity, but relies upon a repertoire of words and formulaic expressions.  Companion Volume, p 46

 C) Meer beschrijvingen voor A1 en C2

 D) Descriptors ages 11-15Curriculum.nu, bouwstenen en aanzetten

Voor Curriculum.nu is het ERK een belangrijke uitgangspunt en middel voor doorlopende leerlijnen en samenhang.  

 

ERK bouwstenen voor curriculumvernieuwing

  • • Het Europees Referentiekader (ERK) wordt formeel erkend door het ministerie van OCW bij het ingaan van het nieuwe curriculum en gaat voortaan gelden als leidraad bij het vastleggen van de gewenste taalniveaus in de kerndoelen en eindtermen.


  • • Er komen richtlijnen voor het schoolexamen (ontwerp, niveau en correctie), waarbij de streefniveaus zoals ontwikkeld door SLO leidend zijn. De schoolexamentoetsen worden in gezamenlijkheid nagekeken.


  • • Op de eindlijst moeten de bereikte resultaten bij vreemde talen weergegeven worden met een ERK-niveau-aanduidingen per taalvaardigheid.


  • • Bij toepassing op schoolniveau van het ERK wordt gebruik gemaakt van de door SLO ontwikkelde Taalprofielen (gevalideerd door de Raad van Europa), omdat hier per niveau en per taalgebruikssituatie praktische voorbeelden worden gegeven.


  • • Het ERK-taalniveau van vreemdetaaldocenten dient twee niveaus hoger te liggen dan dat van hun leerlingen (JM: onderbouw en vmbo, voor 5 havo en 5/6 vwo is dat niet realistisch)


De negen concrete bouwstenen voor Engels/MVT en het nieuwe ERK


1 Taalvaardigheden   (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

2 Effectief communiceren  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

3 Internationaliseren  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

4 Creatieve vormen van taal  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

5 Interculturele competentie  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

6 Taal als systeem  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

7 Taalplezier  

8 Kritisch taalbewust in de maatschappij

9 Meertaligheid (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)


hieronder een schema voor de 9 bouwstenen, uit: VIERDE TUSSENPRODUCT ONTWIKKELTEAM ENGELS/MODERNE VREEMDE TALEN, dec 2018


 

Nieuws 

ERK in het nieuws

  • Curriculum.nu

Bij Curriclum nu is men hard aan het werk om de contouren van de toekomst in beeld te brengen.

Wat leerlingen moeten kennen en kunnen. landelijke kerndoelen en eindtermen worden na 12 jaar aangepast. Wat dit betekent voor de moderne vreemde talen is nog niet bekend. Het ERK gaat een belangrijke rol gaat spelen, dat is duidelijk. Samenhang, duidelijkheid en doorlopende leerlijnen zijn sleutelbegrippen.Alles over het gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen. Een CITO publicatie.

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels.  

In 2018 verschenen. Dit document van maar liefst 230 pagina’s complementeert het eerste  ERK basisdocument uit 2001.

De samenstellers vatten de inhoud als volgt samen: 

...enriching the description at A1, and at the C levels, particularly C2


De nieuwe descriptors voor een ‘pre-A1’ niveau  (halverwege A1) maken het mogelijk om het ERK in te zetten op een lager niveau. Een voorbeeld voor luistervaardigheid:

 Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if necessary.

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context.

SLO Leerdoelenkaart Engels, najaar 2015. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden. streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs.  

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen jaarlijks geld om de prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2018 is het bedrag €295 euro per leeling.

Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau 

 

De adaptieve, digitale DTT toetsen voor schrijven en lezen kunnen voor meerdere vernieuwingsdoelen worden ingezet.  

  •  formatieve toetsing in alle onderbouw klassen
  • bouwstenen voor een leerlingvolgsysteem
  • de nieuwe kerndoelen van curriculum.nu
  • de nieuwe vmbo eindtermen


 

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder