Actueel

Studiedagen Engels 2018-19

In 2018-19 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen/in-company trainingen voor docenten Engels. In november 2018...

Engels en het vernieuwde  ERK  

Het Europees Referentiekader is nu helemaal gemoderniseerd.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van het ERK? Wil je weten hoe goed je school bezig is met het ERK?  Op deze studiedag voor docenten Engels worden  de recente ERK vernieuwingen gepresenteerd en besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor het ERK in de dagelijkse schoolpraktijk.    Deze dag wordt voor het eerst in november 2018 gegeven.

VOOR WIE?

Docenten Engels in het voortgezet onderwijs.

Op deze studiedag worden de recente ERK vernieuwingen gepresenteerd en besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor het ERK in de dagelijkse schoolpraktijk.

INHOUD EN WERKWIJZE

1) Presentatie van nieuwe ERK ontwikkelingen

2) Aandacht voor het ERK in de huidige schoolpraktijk

  • basiskennis ERK
  • officiële kennis status van het ERK
  • ERK examens
  • ERK beoordeling en toetsing
  • onderlinge afstemming talen
  • direct te gebruiken, activerende taaltaken
  • ERK certificering
  • concrete ERK opdrachten
  • leerlijnen onderbouw/ bovenbouw en vervolgonderwijs


27 november 2018, Amsterdam

hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 Ook in het voorjaar van 2019 wordt deze dag aangeboden.


Informatie   

Martijn van der Berg  (inschrijvingen) e.vander.berg@vu.nl 

Jan Mulder (cursusleider)   jonomul@me.com


Meer nieuwe studiedagen voor docenten Engels.

Teaching English and 21st century skills

2019

Movies,TV and videos

2019

Academic writing. Preparing students for the next level

2019

Engels en het LVS

2019


Nieuwe documenten/Nieuws 

De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

 Alles over het gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen. Een CITO publicatie.

 

Gespreksvaardigheid. Hoe goed scoren onze leerlingen?

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels. Nice Christmas reading! 

CEFR Update

Even more Christmas reading. Ook net verschenen. Dit document van maar liefst 230 pagina’s complementeert het ERK basisdocument

De samenstellers vatten de inhoud samen: ...enriching the description at A1, and at the C levels, particularly C2

De nieuwe descriptors voor een ‘pre-A1’ niveau  (halverwege A1) maken het mogelijk om het ERK in te zetten op een lager niveau. Een voorbeeld voor luistervaardigheid:

 Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if necessary.

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context.

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Leerdoelenkaart Engels

SLO Leerdoelenkaart Engels. publicatie najaar 2015, streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden.

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.

Prestatiebox

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen jaarlijks geld om te prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2018 is het bedrag €295 euro per leeling.

ERK Taalprofielen 2015

Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.

Lezen en luisteren. Hoe goed scoren onze leerlingen?

 OCW heeft het CITO een internationaal ijkingsonderzoek laten doen voor de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo, de havo en het vwo. Dit rapport is het verslag van het onderzoek en de presentie van de resultaten:

Schrijven. Hoe goed scoren onze leerlingen?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau.


2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com