Actueel

Nieuw (2018) en belangrijk voor alle taaldocenten:

ERK Companion Volume, 2018


Studiedagen Engels 2018-19

In 2018-19 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen voor docenten Engels.

Plaats: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Docent: Jan Mulder 


Basisdag Engels en het vernieuwde  ERK  

Een praktische en actuele kennismaking met het vernieuwde ERK.

27 november 2018, VU Amsterdam

26 maart 2019, VU Amsterdam

18 juni 2019, VU Amsterdam

 Doelgroep: docenten Engels voortgezet onderwijs


ERK in de praktijk:  Film en TV series

9 april 2019, VU Amsterdam

De film Robin Hood als lesmethode? Stranger Things om woordenschat te leren?

Film en TV series bieden in onze digitale tijdperk ongekend veel mogelijkheden voor de docent Engels in de bovenbouw van havo en vwo.

Het vernieuwde ERK beschrijft allelei praktische aanknopingspunten voor het gebruik van films en series in de dagelijkse lespraktijk.  

Op deze studiedag gaat het om de vele mogelijkheden van film, tv series en verhalende video in de Engelse les op ERK niveaus B1 en B2 niveau.

 

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.


ERK in de praktijk: Writing English 

13 juni 2019, VU Amsterdam

Hands-on studiedag voor docenten Engels havo/vwo in de tweede fase. Niveaus B1 en B2.

Op deze dag staat schrijfvaardigheid Engels in de bovenbouw van  havo en vwo centraal.  Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor writing op B1 en B2. 

Zijn uw huidige SE schrijfopdrachten en het bijbehorende beoordelingsmodel goed afgestemd op het ERK? Is het ERK leidraad voor de doorlopende leerlijn vanaf EK niveau A2+? 

Op deze zeer praktische en activerende studiedag staan deze zaken centraal.

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.


Meer studiedagen in 2019

Belangstelling? Email de betreffende contactpersoon

ERK in de praktijk: Speaking English 

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com

Teaching English and 21st century skills

Doelgroep: docenten Engels vanaf de derde klas, vmbo, havo en vwo.

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com

Engels en het LVS

Doelgroep: docenten Engels in de onderbouw (tot en met de derde klas) van alle schoolsoorten.

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com


workshops/studiedagen voor alle taaldocenten

Naast bovenstaande studiedagen bieden Windesheim collega’s Roland Bruijn en Henk La Roi onderstaande, cutting edge activiteiten aan. Het gaat om Doelgroep: taaldocenten  alle schoolsoorten.  

Toekomstbestendig (Taal)onderwijs    

Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com

Convergent differentiëren in de (taal)les

Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com

Betekenisvolle ICT-integratie voor literatuuronderwijs

 Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com

Nieuws 

De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

 Alles over het gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen. Een CITO publicatie.

 

Gespreksvaardigheid. Hoe goed scoren onze leerlingen?

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels.  

Update ERK basisdocument

In 2018 verschenen. Dit document van maar liefst 230 pagina’s complementeert het eerste  ERK basisdocument uit 2001 aan.

De samenstellers vatten de inhoud als volgt samen: 

...enriching the description at A1, and at the C levels, particularly C2

De nieuwe descriptors voor een ‘pre-A1’ niveau  (halverwege A1) maken het mogelijk om het ERK in te zetten op een lager niveau. Een voorbeeld voor luistervaardigheid:

 Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if necessary.

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context.

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Leerdoelenkaart Engels

SLO Leerdoelenkaart Engels, najaar 2015. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden. streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs.  

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.

Prestatiebox 2015-2018

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen jaarlijks geld om te prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2018 is het bedrag €295 euro per leeling.

ERK Taalprofielen 2015

Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.

Lezen en luisteren. Hoe goed scoren onze leerlingen?

 OCW heeft het CITO een internationaal ijkingsonderzoek laten doen voor de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo, de havo en het vwo. Dit rapport is het verslag van het onderzoek en de presentie van de resultaten:

Schrijven. Hoe goed scoren onze leerlingen?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau.

2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com