ActueelLeerdoelenkaart Engels

SLO Leerdoelenkaart Engels. publicatie najaar 2015, streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden.

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.


Geldzaken: prestatiebox blijft tot en met tenminste 2017

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen ook in de komende jaren geld om te prestaties van de school te verhogen. Dit jaar (2015) heeft de school per leerling €185 gekregen voor  onder meer 'uitdagend onderwijs en brede vorming voor alle leerlingen' en 'professionalisering en deskundigheidsbevordering' leraren'.   In de komende jaren loopt het bedrag naar verwachting op naar zo'n €300 euro per leeling in 2018.

Ook voor de sectie Engels wellicht een mogelijkheid om nieuwe uitdagende initiatieven te ontplooien. En langetermijn beleid te maken.

DTT nieuws, september 2015

Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van de DTT. 25% van alle vo scholen zijn dit jaar betrokken bij de pilots.

Een nieuwe, zeer informatieve site van de overheid over de DTT: www.pilotdtt.nl

Deze site is voor alle kernvakdocenten interessant en belangrijk. 

Zo'n 250 scholen doen dit schooljaar mee aan de DTT. Je kan je inschrijven voor de DTT nieuwsbrief, ook al doe je niet mee aan de pilot.


ERK nieuws zomer 2015

Een echte aanrader:  Taalprofielen 2015  downloaden. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van schrijftaken op dit niveau. 


Nascholing Vrije Universiteit Amsterdam 2016

Writing English - Het ERK in de praktijk  voor docenten Engels vmbo g/t, havo/vwo  voorjaar 2016

Speaking English - Het ERK in de praktijk voor docenten Engels vmbo g/t, havo/vwo voorjaar 2016

Taalcoördinatie  voor taalcoördinatoren, schoolleiders, docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en andere talen, alle schoolsoorten,  18 maart 2016

Kernvak Engels, stand va zaken 2016, 9 maart 2016


ERK ontwikkelingen

Eind 2014 zijn de resultaten va zijn twee onderzoeken naar het ERK niveau van onze leerlingen verschenen.

1)Lezen en luisteren. Hoe goed zijn onze vmbo- havo- en vwo leerlingen Engels, Duits en Frans?

 OCW heeft het CITO een internationaal ijkingsonderzoek laten doen voor de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo, de havo en het vwo. Dit rapport is het verslag van het onderzoek en de presentie van de resultaten:

Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar

Meer informatie staat op de site van het CITO

 

2) Schrijven. Hoe goed schrijven havo- en vwo leerlingen Engels, Duits en Frans?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te kunnen schrijven.

Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau.

 

 Overzicht site

Engels de komende jaren

2015                                                                                                                                                    jonomul@me.com