Actueel

Nieuw en belangrijk document voor taaldocenten:

ERK Companion Volume


Studiedagen Engels 2019

In 2019 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen voor docenten Engels.

Plaats: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Docent: Jan Mulder 

Basisdag Engels en het vernieuwde  ERK  

Een praktische en actuele kennismaking met het vernieuwde ERK.

26 maart 2019, VU Amsterdam

18 juni 2019, VU Amsterdam

Doelgroep: docenten Engels voortgezet onderwijs

Bij voldoende belangstelling wordt deze studiedag weer in november 2019 georganiseerd. Plaats en datum zijn in juni 2019 bekend. 

Deze dag wordt ook op school gegeven, soms voor alle  mvt secties. Interesse? Mail Jan Mulder.


ERK in de praktijk:  Film en TV series

9 april 2019, VU Amsterdam

Het vernieuwde ERK geeft veel aanknopingspunten voor het gebruik van films en series in de les.

De film Robin Hood als lesmethode? Stranger Things om woordenschat te leren?

Films en TV series bieden tegenwoordig ongekend veel mogelijkheden voor de docent Engels in de bovenbouw van havo en vwo.

Allerlei voorbeelden, praktische werkvormen en technieken komen aan de orde.

Centraal staat de vele mogelijkheden van film, tv series en verhalende video in de Engelse les op ERK niveaus B1 en B2

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.

Bij voldoende belangstelling wordt deze studiedag opnieuw in november 2019 aangeboden. Plaats en datum zijn in juni 2019 bekend. 


ERK in de praktijk: Writing English 

13 juni 2019, VU Amsterdam

Hands-on studiedag voor docenten Engels havo/vwo in de tweede fase. Niveaus B1 en B2.

Op deze dag staat schrijfvaardigheid Engels in de bovenbouw van  havo en vwo centraal.  Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor writing op B1 en B2. 

Zijn uw huidige SE schrijfopdrachten en het bijbehorende beoordelingsmodel goed afgestemd op het ERK? Is het ERK leidraad voor de doorlopende leerlijn vanaf ERK niveau A2+? 

Op deze zeer praktische en activerende studiedag staan deze zaken centraal.

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.


ERK in de praktijk: Speaking English 

5 november 2019,  inschrijven vanaf juni 2019

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com


Meer studiedagen in 2019 

Teaching English and 21st century skills

Doelgroep: docenten Engels vanaf de derde klas, vmbo, havo en vwo.

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com

Engels op A1, A2 en A2+  ERK niveau

Doelgroep: docenten Engels in de onderbouw (tot en met de derde klas) van alle schoolsoorten.

contactpersoon: Jan Mulder    jonomul@me.com


workshops/studiedagen voor alle taaldocenten

Naast bovenstaande studiedagen bieden Windesheim collega’s Roland Bruijn en Henk La Roi onderstaande, cutting edge activiteiten aan. Het gaat om Doelgroep: taaldocenten  alle schoolsoorten.  

Toekomstbestendig (Taal)onderwijs    

Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com

Convergent differentiëren in de (taal)les

Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com

Betekenisvolle ICT-integratie voor literatuuronderwijs

 Roland Bruijn   rolandbruijn@gmail.com


Nieuws 

ERK in het nieuws

Onenigheid over A2 en B1 in de Kamer!

Inburgering NTT2

Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) zei vorige week in de Tweede Kamer opnieuw dat de taaleis voor migranten in de inburgering in 2020 van A2 naar B1 moet. Dat kan voor veel inburgeraars totaal verkeerd uitpakken. NRC 23 november 2018

Hoe nu verder met het goud van de DTT?

De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

Alles over het gebruik van de Diagnostische Tussentijdse Toets voor opbrengstgericht werken op scholen. Een CITO publicatie.

De DTT, wie heeft iets te bieden? Vooralsnog biedt slechts éen digitale uitgever de  DTT commercieel aan:

A-vision in Apeldoorn  pdf


Gespreksvaardigheid. Hoe goed scoren onze leerlingen?

Dit onderzoeksrapport (pdf) van de SLO (december 2017),  is bijzonder interessant voor de docent Engels.  

Update ERK basisdocument

In 2018 verschenen. Dit document van maar liefst 230 pagina’s complementeert het eerste  ERK basisdocument uit 2001.

De samenstellers vatten de inhoud als volgt samen: 

...enriching the description at A1, and at the C levels, particularly C2

De nieuwe descriptors voor een ‘pre-A1’ niveau  (halverwege A1) maken het mogelijk om het ERK in te zetten op een lager niveau. Een voorbeeld voor luistervaardigheid:

 Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if necessary.

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly defined, familiar, everyday context.

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and clearly in a defined, familiar, everyday context.

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands

Leerdoelenkaart Engels

SLO Leerdoelenkaart Engels, najaar 2015. Een overzichtelijke en handige kaart voor de 5 ERK vaardigheden. streefniveaus onderbouw voortgezet onderwijs voor gedifferentieerd onderwijs.  

Zie ook de SLO site voor meer informatie en een leerplanoverzicht voor Engels vanaf de basisschool.

Prestatiebox 2015-2018

Goed om te weten: alle vo scholen krijgen jaarlijks geld om de prestaties van de school te verhogen. Ook voor het vak Engels zeker van belang. In 2018 is het bedrag €295 euro per leeling.

ERK Taalprofielen 2015

Een echte aanrader:  Taalprofielen downloaden en op je harddisk bewaren. Deze publicatie (juni 2015) is belangrijk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het bevat duidelijke en zeer courante richtlijnen en tal van concrete voorbeelden voor alle niveaus van het ERK. 

Met in totaal ruim 1000 voorbeelden van taaltaken is dit boek een rijke bron van inspiratie voor docenten, methodeontwikkelaars en toetsmakers.

Wil je weten wat schrijven op B2 niveau betekent? Voor het onderdeel verslagen en essays staan er maar liefst 15 duidelijke voorbeelden van B2 schrijftaken.

Schrijven. Hoe goed scoren onze leerlingen?

De SLO en het CITO hebben samen een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar het ERK-niveau van schrijfprestaties. Het onderzoeksrapport is nu openbaar gemaakt. Zeker de moeite waard om te bestuderen!

Te weinig 6 vwo leerlingen blijken op B2 niveau te (kunnen) schrijven. Op de havo zit het wel goed:  De meerderheid zit wel op het B1 streefniveau 

 

Hoe nu verder met het goud van de DTT? 

De adaptieve, digitale DTT toetsen voor schrijven en lezen kunnen voor meerdere doelen worden ingezet. Ze zijn ook geschikt

·       voor formatieve toetsing in alle onderbouw klassen

·       als bouwstenen voor een leerlingvolgsysteem in de onderbouw

Voorstel: gebruik de opbrengsten van de DTT voor deze twee doelen.

Hieronder een ruwe schets van hoe het zou kunnen.

De DTT is gebaseerd op de tussendoelen die voor 5 schoolniveaus zijn gemaakt. Voor Engels zijn deze tussendoelen afgeleid van het Europees Referentiekader. De tussendoelen bieden houvast voor het ontwikkelen van leerlijnen en toetsen voor 5 taalvaardigheden.  

De DTT is ontwikkeld als verplichte diagnostische  ‘eindtoetsing’ voor de 3 kernvakken van de onderbouw. De verplichte DTT is door OCW om politieke redenen afgeblazen. Maar ondertussen is enorm veel werk en expertise besteed aan het ontwikkelen van een adaptieve digitale toetsomgeving en het maken van opgaven.

Deze digitale programma’s en de toetsopgaven (voornamelijk voor schrijfvaardigheid, maar ook voor leesvaardigheid) zijn een goudmijn voor scholen en methode ontwikkelaars.  De Posterpresentatie van Stichting CITO (2018) geeft een totaal overzicht van de DTT van 2012-2017.

Deze opgaven en de adaptieve digitale toetsomgeving zijn wellicht goed in te zetten voor een leerlingvolgsysteem (LVS) voor schrijven en lezen.

De schrijf en lees opgaven zijn gemaakt op 5 schoolniveaus, N1 tot en met N5.

N1   (opgaven voor februari tweede klas BBL)

N2   (opgaven voor februari van de tweede klas KBL)

N3   (opgaven voor februari van de tweede klas G/TL)

N4  (opgaven voor februari van de derde klas 3 HAVO)

N5  (opgaven voor februari van de derde klas VWO)

 

Niveau 1 is wellicht een prima instaptoets voor de eerste klas van de andere niveaus.

Voor HAVO zijn de opgaven te gebruiken in alle klassen van de onderbouw:

HAVO klas 1  lees en schrijf toetsen N1/N2 (begin/einde schooljaar)

HAVO klas 2 lees en schrijf toetsen N2/N3 (begin/einde schooljaar)

HAVO klas 3  lees en schrijf toetsen N3/N4 (begin/einde schooljaar)

HAVO klas 4  lees en schrijf toetsen N5 (in de loop van het schooljaar)

Omdat de toetsing adaptief is kunnen leerlingen hoger of lager scoren.

De toetsen moeten in één lesuur van 50 minuten afgenomen kunnen worden. 


 

De DTT is een grote financiele investering van overheidsgeld geweest. De opgaven  die voor de 3 kernvakken (Engels, Nederlands en wiskunde) zijn ontwikkeld liggen in principe in het publieke domein en kunnen met een licentie worden gebruikt. Het staat iedereen vrij om met een licentie de toetsen en de code  te gebruiken voor school of publicatie. Voor de kernvakken Nederlands en Engels zijn deze  opgaven alleen voor schrijfvaardigheid en leesvaardigheid ontwikkeld.

 

2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com