Handige sites en publicaties

 

1.  www.erk.nl

De basissite voor het ERK in Nederland. Bijna alles dat de moeite waard is met betrekking tot het ERK is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

2. www.pilotdtt.nl 

Op deze website staat de meest recente informatie (eind 2017) over de DTT.

3. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en actuele site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

4.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

5. www.cvte.nl

Het College voor Toetsen en Examens (cvte) voerde de regie over de DTT en beheert de DTT website:  www.pilotdtt.nl 

6. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. 

7.  www.accessibility.nl   en   readability.com

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze sites kan je elke tekst laten beoordelen op leesbaarheid. Accessibilty is er voor Nederlands, readability voor Engels.  

8. Cotan 

Commissie Testaangelegenheden Nederland9.  Engels in een historisch perspectief

Overzicht van het schoolvak Engels tot ongeveer 1920.


10. Regeling Prestatiebox

Deze regeling is verlengd tot en met 2017. Wellicht komt er weer een verlenging voor 2018-??.

 relevante publicaties

Follow the Money

Wat heeft de sectie Engels nodig voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verhoog je de taalprestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? Wat krijgt de sectie uit de Regeling Prestatiebox vo?  


2 Eindmeting DTT pilot Diagnostische Tussentijdse toets in ontwikkeling

Wat heeft de pilot opgeleverd? Dit uitgebreide verslag geeft een goed beeld.


Gemeenschappelijke ERK voor Moderne Vreemde Talen

Op zoek naar de meest recente versie (september 2017) van de bron van het ERK? Dit is het bijgewerkte ERK basisdocument.


Taalprofielen 2015

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van de eerste versie Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs Ellie Liemberg en Dick Meijer hebben hiermee een topprestatie geleverd.


Het ERK in het voortgezet onderwijs RUU, RUL en SLO

Toetsen en beoordelen met het ERK, (Cito en SLO)

Regeling Prestatiebox vo   

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

A Core Inventory for General English, British Council

10 SpeakerboxCPS 

11 Writing Box, CPS

 

 

 2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com