Handige sites en publicaties

 Zie Site Map voor meer publicaties

1.  www.erk.nl

De basissite voor het ERK in Nederland. Bijna alles dat de moeite waard is met betrekking tot het ERK is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

2. www.pilotdtt.nl 

Deze website bevat het DTT archief bijgewerkt tot oktober 2018.

3. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en actuele site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

4.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

5. www.cvte.nl

Het College voor Toetsen en Examens (cvte) voerde de regie over de DTT en beheert de DTT website:  www.pilotdtt.nl 

6. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. 

7.  www.accessibility.nl   en   readability.com

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze sites kan je elke tekst laten beoordelen op leesbaarheid. Accessibilty is er voor Nederlands, readability voor Engels.  

8. Cotan 

Commissie Testaangelegenheden Nederland

9.  Engels in een historisch perspectief

Overzicht van het schoolvak Engels tot ongeveer 1920.


10. Regeling Prestatiebox 2018

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen in 2018 €295 per leerling vanuit de prestatiebox. Dat heeft het ministerie van OCW vlak voor de jaarwisseling bekendgemaakt.

 relevante publicaties

Follow the Money

Wat heeft de sectie Engels nodig voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verhoog je de taalprestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? Wat krijgt de school in 2018 uit de Regeling Prestatiebox vo?  


2 Eindmeting DTT pilot Diagnostische Tussentijdse toets in ontwikkeling, 2018

Wat heeft de pilot opgeleverd? Dit uitgebreide verslag geeft een goed beeld.


Gemeenschappelijke ERK voor Moderne Vreemde Talen, versie 2018

Op zoek naar de meest recente versie van het ERK? Dit is het bijgewerkte ERK basisdocument. Nog niet vertaald.


4 Taalprofielen 2015

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van de eerste versie Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs Ellie Liemberg en Dick Meijer hebben hiermee een topprestatie geleverd.


Het ERK in het voortgezet onderwijs RUU, RUL en SLO

Toetsen en beoordelen met het ERK, (Cito en SLO)

Regeling Prestatiebox vo, 2018

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

A Core Inventory for General English, British Council

10 Speakerbox pdf   doc

11 Writing Box pdf   doc

 

 

 2018                                                                                                                                                   jonomul@me.com