Sites en documenten


1.  www.erk.nl

Al jaren de basissite voor het ERK in Nederland. Bijna alles vanaf 2006 betrekking tot het ERK in Nederland is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

2. www.erknu.nl

Nu online. Een nieuwe ERK site voor het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alles wat voor het ERK vanaf 2019 relevant is.

3. Curriculum.nu

De ontwikkelteam Engels/MVT buigt zich over de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen. Het ERK speelt een centrale rol In de  conceptvisie (okt. 2018):

Het Europees Referentiekader als beschrijvingskader 

Het Europees Referentiekader (ERK) is een raamwerk dat zes niveaus van beheersing beschrijft voor de verschillende taalvaardigheden. Het ERK dient als uitgangspunt om tot een gemeenschappelijk beschrijvingskader te komen voor zowel leerling als leraar. Het zorgt voor samenhang in de beschrijving van curricula voor alle moderne vreemde talen zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het gebruik van het ERK in het hele onderwijs zorgt bovendien voor transparantie en vergelijkbaarheid van de taalniveaus van de leerling binnen Europa en biedt inzicht in de doorlopende leerlijn. De uitwerkingen van de grote opdrachten van dit leergebied hebben het ERK in zijn geactualiseerde versie van 2017 als uitgangspunt genomen. 

4. Diagnostische Tussentijdse Toets, 2018

Wat heeft de pilot opgeleverd? Dit uitgebreide verslag geeft een goed beeld.

Deze website bevat het DTT archief bijgewerkt tot oktober 2018.

5. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en actuele site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

6.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

7. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. 

8.  www.accessibility.nl    

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze site kan je elke Nerderlandse tekst laten beoordelen op leesbaarheid.  

9. Cito oefenexamens 2018 en eerder

10. Digischool  De community Engels stimuleert samenwerking tussen vakdocenten Engels. 

11. Levende Talen De Vereniging Levende Talen is een vereniging van dertien talensecties.

 home page  - sectie Engels -  sectie Frans -  sectie Duits - sectie gebarentaal


 


publicaties

ERK Companion Volume, 2018

Dit is het bijgewerkte ERK basisdocument van 2018. Nog niet in het Nederlands vertaald. Wel uitgangspunt voor de curriculum herziening.

Taalprofielen, 2015

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van de eerste versie Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs van de eerste versie, Ellie Liemberg en Dick Meijer, hebben hiermee een topprestatie geleverd. De 2015 versie doet er niet voor onder.

3 Het ERK in het voortgezet onderwijs,  RUU, RUL en SLO

4 Toetsen en beoordelen met het ERK, Cito en SLO

Uitkomsten internationaal ERK ijkingsonderzoek,  2015 Levende Talen

Regeling Prestatiebox vo, 2018 

Wat heeft de sectie Engels nodig voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verhoog je de taalprestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? 

Uit de Regeling Prestatiebox vo krijgt de school in 2018 per leerling €295.

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

8 A Core Inventory for General English, British Council

9 Speakerbox       pdf         doc

10 Writing Box     pdf         doc

11 Summatieve en formatieve toetsing

12 Studiedagen Doeltaal-Leertaal

13 Taalbewustzijn in het voortgezet onderwijs

14 Waar praten we over

15 Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs

16 Speakerbox

 


Goethe

Bandbreedte 1

Bandbreedte en opdrachten

taalgrenzen

taaltijd

Taaltijd CUP

Leeskilometers

lLeesniveau tool.pdf


2.  www.erk.nl

Al meer dan 10 jaar de basissite voor het ERK in Nederland. Bijna alles dat de moeite waard is met betrekking tot het ERK is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

3. Eindmeting Diagnostische Tussentijdse Toets, 2018

Wat heeft de pilot opgeleverd? Dit uitgebreide verslag geeft een goed beeld.

Deze website bevat het DTT archief bijgewerkt tot oktober 2018.

4. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en actuele site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

5.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

6. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. 

7.  www.accessibility.nl   en   readability.com

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze sites kan je elke tekst laten beoordelen op leesbaarheid. Accessibilty is er voor Nederlands, readability voor Engels.  

8.  Engels in een historisch perspectief

Overzicht van het schoolvak Engels tot ongeveer 1920.

9. curriculum.nu  engels in de toekomst 

9. Cito oefenexamens 2018 en eerder

10. Digischool  De community Engels stimuleert samenwerking tussen vakdocenten Engels. 

11. Levende Talen De Vereniging Levende Talen is een vereniging van dertien talensecties.

 home page  - sectie Engels -  sectie Frans -  sectie Duits - sectie gebarentaal


 

relevante publicaties

Gemeenschappelijke ERK voor Moderne Vreemde Talen, Companion Volume

Op zoek naar de meest recente versie van het ERK? Dit is het bijgewerkte ERK basisdocument van 2018. Nog niet in het Nederlands vertaald.

Taalprofielen 2015

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van de eerste versie Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs Ellie Liemberg en Dick Meijer hebben hiermee een topprestatie geleverd.

3 Het ERK in het voortgezet onderwijs RUU, RUL en SLO

Toetsen en beoordelen met het ERK, (Cito en SLO)

Regeling Prestatiebox vo, 2018 

Wat heeft de sectie Engels nodig voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verhoog je de taalprestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? 

Uit de Regeling Prestatiebox vo krijgt de school in 2018 per leerling €295.

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

7 A Core Inventory for General English, British Council

8 Speakerbox       pdf         doc

9 Writing Box     pdf         doc

10 Summatieve en formatieve toetsing (link volgt)

11 TACO cursusboek

12 Voorbeeld Taalbeleid invulformulier

13 Taalbewust lesgeven

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder