Sites en documenten


1. www.erknu.nl

Nu online. Een nieuwe ERK site voor het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alles wat voor het ERK vanaf 2019 relevant is.

2.  www.erk.nl

Al meer dan 10 jaar de basissite voor het ERK in Nederland. Bijna alles dat de moeite waard is met betrekking tot het ERK is op deze site te vinden. Het loont de moeite om regelmatig www.erk.nl te bezoeken.

3. Eindmeting Diagnostische Tussentijdse Toets, 2018

Wat heeft de pilot opgeleverd? Dit uitgebreide verslag geeft een goed beeld.

Deze website bevat het DTT archief bijgewerkt tot oktober 2018.

4. www.leerplaninbeeld.slo.nl 

Een handige en actuele site voor de leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen van alle vakken. Onmisbaar bij het schrijven van een vak(leer)plan. Hier kan je ook informatie vinden voor EIBO (Engels in het basisonderwijs)

5.  www.talenexpo.nl 

Prachtige en zeer informatieve site van Levende Talen over de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. 

6. Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo  ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen. 

7.  www.accessibility.nl   en   readability.com

Welk leesniveau heeft een tekst? Op deze sites kan je elke tekst laten beoordelen op leesbaarheid. Accessibilty is er voor Nederlands, readability voor Engels.  

8.  Engels in een historisch perspectief

Overzicht van het schoolvak Engels tot ongeveer 1920.

9. curriculum.nu  engels in de toekomst 

10. Cito oefenexamens 2018 en eerder

11. Digischool

12. Levende Talen Engels


 

relevante publicaties

Gemeenschappelijke ERK voor Moderne Vreemde Talen, Companion Volume

Op zoek naar de meest recente versie van het ERK? Dit is het bijgewerkte ERK basisdocument van 2018. Nog niet in het Nederlands vertaald.

Taalprofielen 2015

Een must voor elke taaldocent! Zoek je naar de achtergronden, this is the place to start. Ook het Referentiekader Taal (het NRK voor Nederlands) heeft hier veel aan te danken. 

Met de publicatie van de eerste versie Taalprofielen in 2004 is een belangrijke en zeer concrete stap gezet in het naar de praktijk vertalen van het ERK voor het Nederlands onderwijs.  

Dit document is deels de basis voor de handreikingen van de SLO, de nieuwe examens, de initiatieven bij niveaubeschrijvingen voor Nederlands, de ERK produkten van het CITO, de tussendoelen van de onderbouw en de diagnostische toetsing in de onderbouw. De auteurs Ellie Liemberg en Dick Meijer hebben hiermee een topprestatie geleverd.

3 Het ERK in het voortgezet onderwijs RUU, RUL en SLO

Toetsen en beoordelen met het ERK, (Cito en SLO)

Regeling Prestatiebox vo, 2018 

Wat heeft de sectie Engels nodig voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verhoog je de taalprestaties van je leerlingen? Waar wil de sectie geld en tijd in stoppen? 

Uit de Regeling Prestatiebox vo krijgt de school in 2018 per leerling €295.

Tussendoelen Kernvak Engels in het vo, SLO

7 A Core Inventory for General English, British Council

8 Speakerbox       pdf         doc

9 Writing Box     pdf         doc

10 Summatieve en formatieve toetsing (link volgt)

11 TACO cursusboek

12 Voorbeeld Taalbeleid invulformulier

13 Taalbewust lesgeven

2019      jonomul@me.com      Jan Mulder