Deze site

Deze  website - kernvakengels.nl - is gemaakt voor docenten Engels in het voortgezet onderwijs.   

Nieuwe ontwikkelingen:  


Het ERK is nu meer dan ooit richtinggevend voor het talenonderwijs, en zeker ook voor het schoolvak Engels. 

1) Nationaal 

Voor curriculum.nu is het ERK een belangrijke uitgangspunt en middel voor doorlopende leerlijnen en samenhang. 

curriculum.nu  betekent vernieuwde, misschien wel nieuwe kerndoelen en eindtermen, ook voor de moderne vreemde talen. Vast staat dat het ERK daarbij een centrale rol zal spelen.

2) Internationaal

Het basisboek (2001) van het Europees Referentiekader zelf is  helemaal gemoderniseerd om zo beter aan te sluiuten bij de huidige samenleving. Deze nieuwe publicatie is het

ERK Companion Volume, 2018

In dit boek (235 pp) staan alle vernieuwingen en aanpassingen.   De Companion Volume bevat naast nieuwe inhouden natuurlijk ook de basisteksten van het eerste ERK basisboek* uit 2001.  

ERK mindmap 2019

 
Ook dit jaar veel plezier met ons mooie vak!

Hartelijke groeten,

Jan Mulder

Vrije Universiteit Amsterdam 


Engels is elk jaar weer een  kernvak voor alle 930.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In de afgelopen 12 maanden is deze site  ruim 27.000 keer bezocht.  

 


  

    

 2019      jonomul@me.com      Jan Mulder